Truy cập hiện tại

Đang có 349 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

An Phú thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(TGAG)- An Phú là huyện đầu nguồn, biên giới của tỉnh An Giang, có nhiều dân tộc và tôn giáo. Diện tích tự nhiên 226,38 km2, dân số 179.572 người, có 12 xã và 02 thị trấn; phía Đông giáp thị xã Tân Châu, phía Nam giáp thị xã Châu Đốc, phía Tây và Bắc giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 42 km.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và làm hạn chế đến mức thấp nhất khoảng cách giữa thành thị và nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với huyện An Phú là huyện đầu nguồn có điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, quy mô sản xuất nhỏ lẽ, khả năng thu ngân sách thấp, việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Việc phân bổ vốn đầu tư hàng năm cho xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới cho huyện thấp so với nhu cầu. Tuy có thực hiện lồng ghép nguồn vốn để đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nhất là các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Chính vì vậy giai đoạn đầu thực hiện từ 2011-2016, huyện chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2011-2016 với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của Ban chỉ đạo tỉnh, các ngành, các cấp trong huyện luôn ra sức vận động, huy động các nguồn lực trong và ngoài địa phương để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới, vì vậy tính đến nay toàn huyện có 01 xã đạt 14 tiêu chí, 45 chỉ tiêu, 02 xã đạt 10 tiêu chí, 32 chỉ tiêu, 01 xã đạt 9 tiêu chí, 37 chỉ tiêu, 03 xã đạt 8 tiêu chí, 34 chỉ tiêu, 03 xã đạt 7 tiêu chí, 26 chỉ tiêu và 02 xã đạt 6 tiêu chí, 27 chỉ tiêu. Bên cạnh đó huyện sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành một xã nông thôn mới trong năm 2016 (xã Khánh An) đây là xã đầu tiên của huyện.

Trong giai đoạn 2016-2020: Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị huyện để tạo sự đoàn kết nhất trí trong nhận thức và hành động, tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy An Phú ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/HU ngày 13-4-2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã Khánh An, Đa Phước, Khánh Bình và Nhơn Hội. Đồng thời, Huyện ủy cũng đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào trong Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ huyện và tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, quyết tâm của người dân tham gia xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn sớm hoàn thành đúng kế hoạch.

Để đảm bảo đúng tiến độ, Huyện ủy đã chỉ đạo các đồng chí trong Ban chỉ đạo huyện tiến hành kiểm tra các xã thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể theo kế hoạch. Qua kiểm tra, đoàn đã giúp cho các xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt. Đồng thời phân công cụ thể từng đồng chí, từng ngành phụ trách từng lĩnh vực cụ thể nhằm giúp cho xã hoàn thành đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, huyện còn tạo điều kiện cho nông dân và doanh nghiệp tiếp cận và được hưởng lợi từ những chính sách tín dụng nông thôn, ưu đãi đầu tư của Chính phủ được triển khai trên địa bàn.

Xây dựng các dự án và mời gọi đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Quản lý, xác định quỹ đất hiện có để tạo nguồn lực cho đầu tư nông thôn, tạo mặt bằng thu hút các nhà đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực nông thôn theo quy hoạch. Phát huy tốt nhân lực trong dân, tiếp tục nâng cao tính hiệu quả của phong trào “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, vận động nhân dân đóng góp một cách phù hợp, trên tinh thần tự nguyện để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Với những điều kiện thuận lợi, nắm bắt cơ hội và cùng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ huyện và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, tin tưởng rằng đến năm 2020 huyện An Phú sẽ hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 4 xã mà mục tiêu Chương trình hành động đã đề ra./.

TÂM THANH

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36920927