Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Công an tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tiêu chí 19 nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

(TGAG)- Sáng ngày 28/10/2016, Thường trực Ban chỉ đạo Tiêu chí 19 Công an tỉnh tổ chức phổ biến quán triệt Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đại tá Nguyễn Tấn Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tiêu chí 19, chủ trì cuộc họp.
 
 
  Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tiêu chí 19, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Tại đây, Ban chỉ đạo đã thông qua các văn bản liên quan đến triển khai thực hiện Tiêu chí 19 giai đoạn 2016-2020 gồm quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Dự thảo Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Tiêu chí 19 Công an tỉnh; Quyết định kiện toàn Đội Công tác Công an tỉnh hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện Tiêu chí 19 và phân công phụ trách địa bàn. Sau đó, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Đội Công tác hỗ trợ địa bàn đã có những ý kiến đóng góp tích cực, sát thực vào dự thảo quy định kiện toàn tổ chức, nâng chất hoạt động của Ban chỉ đạo.
 
Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp và đánh giá cao những nỗ lực của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Đội Công tác hỗ trợ địa bàn trong việc triển khai thực hiện Tiêu chí 19 ở các địa phương. Đồng thời yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả hoạt động cả về chất và lượng, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hòa Trang – Thiên Lý
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37801008