Truy cập hiện tại

Đang có 81 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

(TGAG)- Sáng nay 30/9, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Dự điểm cầu An Giang có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi, cùng thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia nông thôn mới tỉnh, các huyện, thị, thành phố.

Đến trung tuần tháng 9-2016, cả nước có 2.045 xã đạt công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Có 300 xã đạt dưới 05 tiêu chí, giảm 26 xã so với đầu năm 2016. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,1 tiêu chí/xã; Có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 09 đơn vị so với năm 2015. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình này đạt 1.183.855 tỷ đồng. Phấn đấu đến 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tổng số 8.915 xã. Cả nước không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí. Bình quân của cá nước đạt 15 tiêu chí/xã.

Đối với An Giang, đến cuối năm 2015 có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 07 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 63 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 36 xã đạt từ 06 đến 09 tiêu chí. Toàn tỉnh bình quân đạt 10,32 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 06 tiêu chí. Qua 05 năm thực hiện, tỉnh đã huy động sự đóng góp của nhân dân khoảng 596 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng nguồn vốn thực hiện chương trình. Phấn đấu đến 2020, có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ ngành, các cấp chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và nhân dân trên cả nước đã thực hiện đạt được những kết quả to lớn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thơn mới thời gian qua. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới cần nhân rộng trong thời gian tới như hàng rào cây xanh, mô hình 5 không 3 sạch, đoạn đường nông thôn mới... Tuy nhiên, Thủ Tướng cũng nhìn nhận còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải khắc phục trong thời gian tới như một số nơi chưa quan tâm đến đời sống, sản xuất của người dân; Đời sống văn hóa một số nông thồn còn nghèo nàn, mai một; Môi trường tự nhiên và xã hội như rác thải còn nhiều bất cập; Một số nơi còn chạy theo thành tích;... Để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thật sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo thời gian tới cần nâng cao vai trò trách nhiệm của các ngành các cấp, người đứng đầu cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện để từ đó huy động được mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia; Ban chỉ đạo từ Trung ương, đến địa phương cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với từng vùng, miền; Xây dựng mô hình nông thôn mới theo mô hình nông thôn kiểu mẫu; Tập trung nhất công tác giảm nghèo, giải quyết lao động, nâng cao thu nhập bình quân đầu người; Tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ, và đặc biệt đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất để góp phần nâng cao thu nhập...Tại hội nghị Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua “cả nước chung sức  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020./.

Tin:    Tiếp Thu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131684