Truy cập hiện tại

Đang có 182 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang

(TGAG)- Sáng 20/11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Mai Văn Ninh -Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo năm 2015 và hoạt động Ban Chỉ đạo 94. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân -Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động và tích cực tham mưu giúp cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian. Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Tuyên giáo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và sáng tạo trong công tác; tích cực và chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong Nhân dân.

- Công tác tuyên truyền được thực hiện đúng định hướng, nghiêm túc, có hiệu quả, ít sai sót. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, định kỳ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được quan tâm củng cố, tăng cường hoạt động, thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao. Đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy xây dựng và cho ra mắt Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang (http://tuyengiaoangiang.vn) vào tháng 02-2015. Trung bình hằng tháng đăng trên 200 tin, bài với hơn 563.000 lượt xem. Nội dung và hình thức thường xuyên được quan tâm cải tiến.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm nhiều hơn. Các kênh cung cấp thông tin chính thống, luận cứ khoa học đã phê phán, vạch trần những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Thông qua các buổi gặp mặt hội viên, văn nghệ sỹ, nhà báo, nắm được tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, góp phần đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

- Hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong tỉnh khá hiệu quả, tương đối đều tay và mang lại những kết quả tích cực. Công tác điều tra xã hội học tiếp tục được quan tâm, góp phần quan trọng trong việc tham mưu cấp ủy đánh giá tình hình và xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn.

- Đời sống văn học nghệ thuật trên địa bàn có bước phát triển. Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm, tham gia của quần chúng nhân dân, nhà báo, văn nghệ sỹ, tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động sáng tác. Tình hình tư tưởng, tâm trạng của đại bộ phận văn nghệ sỹ nhìn chung là tốt, tin tưởng và an tâm sáng tác với chủ đề chính là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, hướng con người tới các giá trị chân thiện mỹ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tuyên giáo vẫn còn một số tồn tại: Việc biên soạn, phát hành và cung cấp các tài liệu tuyên truyền có mặt hạn chế. Công tác quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số địa phương, đơn vị còn chậm; một vài đơn vị, địa phương chưa đảm bảo cơ sở vật chất cho việc giảng dạy và học tập, ảnh hưởng đến tâm lý người học. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc trong quá trình tham gia học tập, quán triệt nghị quyết. Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời, phản ánh chưa đầy đủ tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nêu cụ thể phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2016.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, hệ thống tuyên giáo các cấp đã bám sát các nội dung, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như của Tỉnh ủy, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung, chương trình công tác. Qua đó, đã góp phần định hướng, thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); công tác tuyên truyền đã góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp. Hệ thống tuyên giáo của tỉnh cũng chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên trong tỉnh…

Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác Tuyên giáo An Giang, có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí cũng lưu ý tình hình hiện nay và trong thời gian tới, công tác tuyên giáo phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra từ thực tiễn, vì vậy đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh cần chủ động tham mưu với cấp ủy đổi mới toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực công tác chuyên môn. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và của cấp ủy các cấp, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vào cuộc sống. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới bền vững và hiệu quả gắn với nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng; tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa văn nghệ, báo chí xuất bản. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, nhất là ở cơ sở; kịp thời tham mưu các biện pháp xử lý, hóa giải những vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần kiên trì, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để có kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, phát huy tốt sứ mệnh “gieo niềm tin” tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Tin, ảnh:  PHƯỚC HÒA
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15191051