Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020

(TUAG)- Sáng ngày 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2020 bằng hình thức trực tuyến, có 3 điểm cầu chính và gần 500 điểm cầu cơ sở.

Dự và là báo cáo viên của Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì Hội nghị.Dự tại điểm cầu An Giang có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận, đoàn thể tỉnh. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin các chuyên đề: Kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể đối với tình hình quốc tế và khu vực.


Kết luận hội nghị và định hướng công tác tuyên tuyền truyền, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua ở đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; giới thiệu những nội dung cơ bản của dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; những nỗ lực phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua; việc triển khai Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 5/11/2020 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên; các hoạt động Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020; khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và ngày sinh của các vị tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng…

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18490105