Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cụm 01 tại huyện Tịnh Biên

(TGAG)- Sáng 24/10, tại huyện Tịnh Biên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, cụm 01 gồm các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú và thành phố Châu Đốc. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 
Tại hội nghị, sau khi được nghe các huyện, thị, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ thêm các kết quả, chia sẻ những cách làm hay của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá thực hiện và đề xuất, kiến nghị với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là vấn đề nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định thời gian qua, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; triển khai học tập nghiêm túc, hình thức đa dạng; việc xây dựng kế hoạch làm theo được thực hiện tốt; công tác tuyên truyền được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc.

Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về Chỉ thị 05-CT/TW cũng như học tập, nghiên cứu các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng việc “làm theo” thành nề nếp, thường xuyên trong cuộc sống. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, nhất là vai trò gương mẫu của đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị./.

Thu Nga - Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16062001