Truy cập hiện tại

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Đa Phước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Đa Phước (huyện An Phú) xác định đây là nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ bằng nhiều giải pháp, nhằm đưa Chỉ thị vào cuộc sống với nhiều nội dung, chương trình hành động cụ thể; trong đó, Đảng bộ xã xác định rõ 3 nhiệm vụ cần làm ngay, làm thường xuyên, đó là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm; nói đi đôi với làm; xây dựng tình đoàn kết”; đồng thời, Đảng bộ ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, Đảng ủy xã Đa Phước và các cấp ủy đảng trực thuộc duy trì thường xuyên việc đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề hàng năm và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ đúng theo hướng dẫn mới của Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức huyện ủy. Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã tham mưu thường trực Đảng ủy xây dựng chương trình điều hành cuộc họp, hướng dẫn các chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc một số vấn đề cụ thể của cơ quan, đơn vị để xây dựng nội dung làm việc và làm theo, như: kể một mẫu chuyện về tấm gương của Bác, một bài nói hay bài viết của Bác hoặc đề ra một chuyên đề để bàn bạc, thảo luận đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp để tất cả đảng viên thực hiện trên tinh thần tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm; tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, từ đó cán bộ, đảng viên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, tác phong công tác để phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; đặc biệt, là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng tình hưởng ứng, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới được triển khai kịp thời từ trong nội bộ đến nhân dân; kết quả đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu và ngày 30-8 vừa qua đã được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới- đơn vị thứ hai trong huyện được công nhận- sau xã Khánh An.


Song song đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; nêu gương điển hình; kể những mẫu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng gắn với nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng ý thức trách nhiệm trong công việc, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, tự phê bình và phê bình cùng với nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho việc học tập và làm theo gương Bác đạt nhiều kết quả. Năm 2018, Đảng bộ xã tổ chức thành công Hội thi “Nhân dân tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội thi có 12 thí sinh và có hơn 120 cổ động viên tham gia cổ vũ; góp phần đưa công tác tuyên truyền ngày càng sâu rộng trong nội bộ và nhân dân.

Bám sát nội dung chuyên đề hàng năm, các chi bộ trực thuộc xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, từng ngành. Nội dung tập trung giáo dục cán bộ, đảng viên về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tinh thần trách nhiệm, trung thực, kỷ luật, đoàn kết, tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân. Từ đó, đội ngũ cán bộ công chức trong xã đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tạo sự hài lòng của đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, sau mô hình Hội nghị nhân dân, với sự sáng tạo của Đảng bộ, xã Đa Phước tổ chức Hội nghị “ý Đảng lòng Dân” theo từng quý trên địa bàn các ấp; từng cán bộ, đảng viên tự phê bình trước nhân dân, để nhân dân đóng góp ý kiến. Năm 2018, qua 3 đợt tổ chức đã có 146 đảng viên được phê bình, kiểm điểm trước nhân dân với hơn 530 người dân tham dự và trên 50 ý kiến đóng góp xây dựng cán bộ, công chức. Ngoài những mô hình sáng tạo, hiệu quả; thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Đa Phước đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng hiến đất làm đường cộ, đường thét trị giá trên 4,8 tỷ đồng, hiến 54 đơn vị máu, nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 91,4%, xây dựng 74 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, trị giá trên 2,6 tỷ đồng… đây là một trong những tiêu chí đưa Đa Phước thành xã nông thôn mới.

Để phát động, nhân rộng mô hình và ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ xã Đa Phước đã tổ chức họp mặt biểu dương những cá nhân và tập thể đạt nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và năm 2018, Đảng bộ xã đã khen thưởng cho 5 tập thể và 14 cá nhân (trong đó, 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 1 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện) nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5).
          
Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, Đảng ủy xã Đa Phước tiếp tục chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, 6 và 7 (khóa XII) của Đảng, duy trì xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt các hoạt động tuyên tuyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nhân rộng, phổ biến các mô hình hây, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, lấy kết quả phấn đấu, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng và phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hàng năm… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng quê hương Đa Phước ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Nguyễn Anh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17515942