Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Thoại Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thoại Sơn- huyện điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang- đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; ban hành các kế hoạch trên cơ sở cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai, quán triệt cùng với các chuyên đề từng năm, gắn với việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Công tác tuyên truyền được quan tâm và triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bằng những việc làm cụ thể, gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi. Việc xây dựng các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các chi, đảng bộ quan tâm triển khai thực hiện, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết dứt điểm, gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, việc học tập và làm theo gương Bác tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Ngày càng có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nhất là việc vận động tham gia đóng góp sức người, sức của cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình an sinh xã hội.

Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Thoại Sơn đã đăng ký 308 mô hình nổi bật trên các lĩnh vực như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện có các mô hình vận động quỹ  “Vì người nghèo” được 42.072.205.000 đồng, cất mới và sửa chữa được 828 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng nhà Mái ấm tình thương; Hội Nông dân có mô hình chuyển đổi vườn tạp sang trồng cây ăn trái (436,02 ha), xây dựng Tổ hợp tác trồng màu và nâng cao hiệu quả vận động quỹ hỗ trợ nông dân; Hội Cựu chiến binh tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với mô hình hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo có địa chỉ, phụ nữ khó khăn trên 17 xã, thị trấn; Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Tuổi trẻ Thoại Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới”; Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo có mô hình vận động quần áo cũ hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng có nhu cầu v.v... Từ những mô hình chung của huyện, các xã, thị trấn đã cụ thể hóa thành những mô hình đa dạng, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực cho việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời tập trung xây dựng 2 xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang thành xã nông thôn mới nâng cao. Huyện tự đánh giá đạt 5/9 tiêu chí, 7/14 chỉ tiêu của huyện nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã còn lại cơ bản đạt các tiêu chí. Như vậy, Thoại Sơn quyết tâm phấn đấu đến năm 2019 sẽ hoàn thành xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới, trước một năm so với lộ trình của Tỉnh.

Thời gian tới, Huyện ủy Thoại Sơn tập trung làm tốt hơn nữa việc đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể sau:

Một là, triển khai thực hiện nội dung cốt lõi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề từng năm và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Phải nhận diện thật rõ ràng những ưu, khuyết điểm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên để có biện pháp đấu tranh, khắc phục, sửa chữa.

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, phải thực sự nêu gương, làm gương. Nêu gương, làm gương phải được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều để đem lại những hiệu quả ngày càng to lớn hơn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chính trị; phải đem lại kết quả cụ thể trong từng công việc, tránh chung chung, hình thức. Tránh chạy theo bệnh thành tích mà làm không thực chất, làm ít báo cáo nhiều hoặc là giấu giếm khuyết điểm.

Ba là, mỗi chi, Đảng bộ phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn chặt với nhiệm vụ và các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, tiếp tục duy trì, nâng chất những mô hình đã được xây dựng; tập trung suy nghĩ, sáng tạo những mô hình mới phù hợp với thực tiễn và theo xu hướng phát triển.

Bốn là, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phổ biến, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến. Phải coi trọng việc sơ, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm và không ngừng học tập kinh nghiệm hay từ những địa phương, đơn vị bạn để áp dụng sáng tạo vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực sự nghiêm túc, kiên quyết, kiên trì, bằng những hành động cụ thể trên cơ sở phát huy truyền thống anh hùng để Thoại Sơn xứng đáng là huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang./.

Nguyễn Quốc Khánh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21693174