Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Chợ Mới đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Năm 2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tiếp tục quán triệt và lãnh đạo thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), cùng với việc tổ chức học tập sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân 03 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối song, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; Hướng dẫn các chi, đảng bộ chọn nội dung phù hợp để đưa vào sinh hoạt từng tháng gắn với việc tự nhận diện các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Qua đó, mỗi tổ chức, cá nhân “tự soi - tự sửa” nhằm tạo ý thức tổ chức kỷ luật cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Duy trì, nâng chất việc thực hiện Khẩu hiệu hành động “3 không - 3 Cần - 3 Quyết tâm” và 10 tiêu chí tổ tự quản “Ăn, mặc, ở, lao động, học hành, đi lại, sức khỏe, giải trí, giao tiếp, nghỉ ngơi”; chào cờ và sinh hoạt dưới cờ ở các cơ quan từ huyện đến xã, thị trấn, ấp. Duy trì tổ chức hội nghị giao ban hằng quý tại 03 cụm ở 67 chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy và hội nghị giao ban theo hệ thống dọc từ huyện đến xã, thị trấn đối với 04 đơn vị Công an, Quân sự, Giáo dục, Y tế... Qua đó để giải quyết kịp thời những vấn đề còn khó khăn, bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm. Ban Thường vụ chọn 07 đơn vị làm điểm, gồm: xã Tấn Mỹ, Kiến An, Công an huyện, Phòng giáo dục Đào tạo; Phòng Kinh tế hạ tầng, Hội nông dân, Hội Phụ nữ, yêu cầu mỗi đơn vị chọn từ 2 - 3 mô hình đột phá gắn với nhiệm vụ của ngành để thực hiện... chính vì thế mà việc thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả được thể hiện rõ nét nhất là xuất hiện ngày càng nhiều hơn những mô hình hay, cách làm sáng tạo của huyện và cơ sở.

Huyện đã tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại về tư tương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Tôn Đức Thắng, hội thi được diễn ra ở hai vòng: cơ sở và cấp huyện với trên 800 thí sinh tham gia, qua đó nhằm truyền đi thông điệp là những người con của quê hương Bác Tôn kính yêu, vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Tôn Đức Thắng và ngược lại. Các ngành huyện và xã, thị trấn có hàng chục mô hình hay, sáng tạo thiết thực, nhất là 10 mô hình dân vận khéo với giá trị trên 42 tỷ đồng; phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm đóng góp quỹ an sinh xã hội theo kế hoạch của Tỉnh ủy (mỗi người mỗi ngày tối thiểu 1.000 đồng) với tổng số tiền đóng góp là 1.138.882.000 đồng. Qua 02 năm thực hiện việc nhận giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các chi, đảng bộ đã phát động cán bộ, đảng viên, nhân viên và nhân dân tự giác trích một phần thu nhập của mình đóng góp với tổng số tiền 4.439.452.000đ, giúp đỡ được hàng trăm lượt người. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, cụ thể 19/19 chỉ tiêu Huyện ủy đề ra đều đạt và vượt. Đặc biệt là việc xã hội hóa trong mời gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, như hoàn thành cầu Chợ Mới - Thanh Bình (Đồng Tháp) kinh phí 106 tỷ đồng; Trung tâm Thương mại thị trấn Chợ Mới kinh phí trên 40 tỷ đồng, cụm dân cư kết hợp chợ kinh phí trên 50 tỷ đồng... Các mặt công tác xây dựng Đảng luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng trọng tâm là nâng chất sinh hoạt lệ chi, đảng bộ gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường chủ động ngăn chặn từ xa những sai phạm của cán bộ, đảng viên hạn chế được tình trạng đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; đặc biệt là tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 05 và NQTW4 (khóa XI, XII) của Đảng bằng nhiều hình thức, qua đó các chi, đảng bộ trong thực hiện đã đi vào nề nếp và ngày càng thể hiện trách nhiệm cao trong việc học tập và làm theo Bác, chủ động phòng ngừa những biểu hiện suy thoái theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Với những kết quả nêu trên, trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới sẽ tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, thực hiện, theo đó sẽ quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; gắn với việc chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tự nhận diện đúng và sát thực những biểu hiện và mức độ suy thoái để đề ra giải pháp khắc phục theo phương châm “tự soi - tự sửa”, cùng với việc kiểm điểm tập thể và cá nhân cuối năm 2017 để mỗi tập thể xây dựng kế hoạch khắc phục, cá nhân viết bản cam kết cụ thể để phấn đấu rèn luyện và sửa chữa những hạn chế khuyết điểm tập thể đã góp ý. Qua đó mỗi tổ chức và cá nhân vững vàng hơn về tư tưởng, nâng cao trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nhà nước, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy năm 2018, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) của Đảng ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm, tiến tới tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện khóa XI (2015 - 2020).

TÔ VĂN CHẤN
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10296205