Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Sổ tay “Làm theo gương Bác” một cách làm hay, hiệu quả ở Tịnh Biên

(TGAG)- Bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đó là phải kết hợp tốt việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để làm được điều này không chỉ đòi hỏi tính chủ động mà còn phải phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của bộ phận giúp việc các cấp. Phải tích cực tham mưu giúp cấp ủy những cách làm mới, hiệu quả, đúc kết kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua; trao đổi, học tập cách làm hay của các địa phương, đơn vị bạn để triển khai thực hiện công việc đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Thực tiễn tình hình từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên đã tham mưu chủ trương thực hiện sổ tay “Làm theo gương Bác”. Để việc triển khai một cách thiết thực, Bộ phận giúp việc đã chủ động xây dựng mẫu sổ tay và hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thực hiện. Mẫu sổ tay “Làm theo gương Bác” cụ thể như sau:

Về nội dung đăng ký làm theo: đăng ký thực hiện trong một năm; nội dung đăng ký: căn cứ vào chuyên đề học tập của năm 2015 “Về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” từng đảng viên đăng ký việc làm cụ thể, thiết thực ít nhất phải làm theo Bác từ một, đến hai việc phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mình như: theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và địa phương mình xây dựng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Những lời dạy của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Về kết quả thực hiện: đảng viên báo cáo kết quả đã đăng ký làm theo Bác đúng theo thời gian đăng ký trong năm (kết quả đã làm được, chưa được và hướng phấn đấu để làm tiếp).

Về tập thể nhận xét, đánh giá: trên cơ sở kết quả mà đảng viên báo cáo, tập thể chi bộ sẽ đánh giá kết quả thực hiện (hiệu quả mang lại phải thực chất và thiết thực) của từng đảng viên. Sau đó Bí thư hoặc phó Bí thư chi bộ ghi lại phần nhận xét đánh giá của tập thể vào sổ tay của từng đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện sổ tay, kết quả bước đầu cho thấy: xuất phát từ sự tự giác của mỗi đảng viên trong đăng ký “làm theo” gương Bác. Đồng thời, tự nhận xét đánh giá việc thực hiện những nội dung đăng ký đã có tác dụng hết sức quan trọng đối với từng đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao hiệu quả công việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân.

Việc đăng ký “làm theo” mang tính định lượng, bám sát với nhiệm vụ được phân công, khắc phục tình trạng đăng ký chung chung. Bên cạnh đó, tập thể chi bộ thường xuyên nắm bắt nội dung đăng ký và tự nhận xét của mỗi đảng viên. Qua đó, nhắc nhở, tạo điều kiện, giúp đỡ, hướng dẫn từng đảng viên tự rút ra bài học, phấn đấu tốt hơn, có những việc làm thiết thực đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Việc viết sổ tay “Làm theo gương Bác” đã tạo ra hiệu ứng tích cực đối với các đảng viên trong chi bộ, tác động tích cực đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện và đã trở thành công việc thực hiện thường xuyên gắn chặt với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thông qua cách làm này, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình. Đồng thời, tích cực tham gia học tập và làm theo gương Bác. Từ đó, những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tích cực học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng lộ giao thông nông thôn, phong trào xã hội từ thiện, phong trào khuyến học khuyến tài... 

Đến nay, đã có hàng trăm gương điển hình đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên biểu dương, khen thưởng. Bộ phận giúp việc đang lựa chọn những điển hình nổi bật xây dựng tập kỷ yếu những gương điển hình cá nhân và tập thể nhằm tuyên truyền nhân rộng.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện tiếp tục tạo nhiều chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong việc tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trong đổi mới lề lối làm việc, tác phong làm việc dân chủ, gần gũi, sát dân, gần dân nhiều cán bộ, đảng viên được dân quý - dân tin - dân yêu.

Sổ tay “Làm theo gương Bác” là cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với mỗi đảng viên và tổ chức đảng cần được phát huy và nhân rộng.
HOÀI TRƯỜNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37132040