Truy cập hiện tại

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Tân Châu biểu dương điển hình tiêu biểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(TGAG)- Sáng ngày 16/10/2015, Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Bí thư thị ủy Tân Châu, đồng chí Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư thường trực thị ủy.

Những năm qua, Đảng bộ thị xã Tân Châu đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã. Việc học và làm theo Bác những năm qua đã góp phần quan trọng xây dựng thị xã Tân Châu ngày một phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, bộ mặt thị xã không ngừng đổi mới theo hướng văn minh đô thị. Qua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tốt, mô hình hay. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có chuyển biến mạnh mẽ hơn về ý thức tu dưỡng, về đạo đức, trách nhiệm với công việc, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Cán bộ, đảng viên nói chung, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đặc biệt từ sức lan tỏa của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng bộ thị xã đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị, huy động nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội có chuyển biến đáng kể. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết nội bộ được phát huy mạnh mẽ…

“Có thể nói với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của Ban Thường vụ thị ủy, đặc biệt là Thường trực thị ủy trong những năm qua khá là chặt chẽ, đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua công tác tuyên truyền chúng ta có thể thấy trong xã hội hiện nay nổi lên luồng dư luận tích cực, rộng khắp trong việc làm theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh. Những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, tình làng nghĩa xóm, các quan hệ xã hội khác được đẩy lùi. Đây là luồng dư luận lớn tích cực, tác động mạnh mẽ đến quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chinh trị. Đa số các cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ,... những việc làm theo được nâng lên một cách rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân” - phát biểu của đồng chí Trần Văn Tiến - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy.


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Nguyễn Đắc Tài biểu dương những thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo và tâm huyết mang lại hiệu quả to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trước hết đối với tập thể có thể thấy rõ sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ và phát huy dân chủ của nhiều đảng bộ xã phường, khối cơ quan, ban ngành, trường học. Đối với cá nhân, tôi nhiệt liệt biểu dương 55 gương mặt tiêu biểu được biểu dương khen thưởng tại hội nghị này. Các đồng chí cán bộ đảng viên đã gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Nhiều đồng chí đã học tập và vận dụng một cách sáng tạo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công việc và cuộc sống như rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, nêu cao ý thức tiết kiệm, làm lợi cho địa phương, đơn vị... Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng lưu ý các đại biểu được Hội nghị tuyên dương lần này cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng hoàn thiện nhân cách và trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng của tập thể địa phương, đơn vị bình chọn; làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho ngày càng nhiều gương “Người tốt, việc tốt”, góp phần đưa thị xã Tân Châu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.


Hội nghị cũng khen thưởng cho tập thể và 53 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân hội nghị, Ban Thường vụ thị ủy tổ chức trao Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm đợt 2/9 cho 9 đồng chí cao niên tuổi Đảng của thị xã.

Tin, ảnh:  KHƯƠNG DUY
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26970492