Truy cập hiện tại

Đang có 222 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phần phát triển giáo dục

(TUAG)- Năm 2020, mặc dù kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19, nhưng hội khuyến học luôn được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, sự liên kết, phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhất là sự nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học nên phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương.Các cấp hội đã tiếp tục tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức học tập suốt đời cùng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động khuyến học qua Website của Tỉnh Hội, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Bản tin Thông tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy… Nhiều nơi đã hưởng ứng, thành lập thêm các chi hội khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học để khen thưởng, khuyến khích tinh thần hiếu học.

Toàn tỉnh hiện có 156 hội cơ sở xã, phường, thị trấn; 4.153 chi hội khuyến học; 739 ban khuyến học; 299.063 gia đình được công nhận gia đình học tập, 494 dòng họ học tập, 3.819 cộng đồng học tập. Phát triển 377.648 hội viên, đạt 19,79% so với dân số trong tỉnh (các địa phương có tỉ lệ phát triển hội viên đạt là An Phú, Châu Đốc, Tân Châu, Long Xuyên, Phú Tân, Châu Phú…).  Điều đáng ghi nhận là có sự gắn kết chặt chẽ trong xây dựng xã hội học tập với cuộc vận động xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và các phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Qua đó tạo điều kiện tthuận lợi cho việc xây dựng các mô hình xã hội học tập, vận động xã hội hóa, tạo nguồn quỹ khuyến học bền vững. Kết quả năm 2020 đã vận động được gần 79 tỷ đồng, trong đó Quỹ Khuyến học tỉnh huy động được 15,4 tỉ đồng.

Các cấp hội đã phối hợp cùng ngành giáo dục và đoàn thanh niên triển khai phong trào “Nuôi heo đất khuyến học” trong các đơn vị trường học, kết quả thu được gần 4,5 tỷ đồng. Chương trình “Quà tiếp bước đến trường” nhằm vận động toàn xã hội hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, quần áo cho học sinh con em của hộ nghèo và cận nghèo, học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… Đến đầu năm học 2020-2021, tiếp tục vận động được hơn 13,5 tỷ đồng, cấp phát cho 62 ngàn học sinh, sinh viên; vận động và trao học bổng trên 2,5 tỷ đồng cho 2.700 học sinh, sinh viên.

Năm học 2019 - 2020, các trung tâm học tập cộng đồng và trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng đã phối hợp tổ chức khá tốt hoạt động văn hoá, văn nghệ; phối hợp mở 5.272 khóa học, với 224.500 lượt người tham gia học nghề ngắn hạn, phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, giáo dục kinh tế, giáo dục pháp luật, giáo dục văn hóa - xã hội, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục bảo vệ sức khỏe…  

Với những thành tích đạt được, năm 2020, tập thể và cá nhân hội khuyến học các cấp được xét khen thưởng 03 Cờ thi đua, 85 Kỷ niệm chương và 12 Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam; 08 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; 91 Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo An Giang.

Đạt được thành quả trên là do công tác tham mưu, tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hội khuyến học với các ngành, đoàn thể liên quan nên các kế hoạch, hướng dẫn liên tịch đều được triển khai sâu rộng xuống tận đoàn viên, hội viên và cơ sở. Ở nhiều địa phương, tổ chức hội đã phủ kín đến tận các tổ nhân dân tự quản và số hội viên được nâng lên khá cao. Công tác vận động, phát triển quỹ khuyến học có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020 tuy tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển khá tốt. Bên cạnh, vẫn còn một số bất cập, tồn tại đó là nhân sự làm công tác khuyến học còn thiếu, lại thường xuyên thay đổi nhất là ở cơ sở nên phong trào khuyến học tại một số địa phương phát triển không đồng đều; một số đơn vị phong trào phát triển chậm, các chỉ tiêu đạt thấp, chưa thực sự phát huy hiệu quả; phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, nhất là vận động, đăng ký và phát triển các mô hình khuyến học phát triển chưa cao.

Năm 2021, các cấp hội trong tỉnh cần tiếp tục nhất quán phương châm hoạt động “Gắn kết công tác khuyến học với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW.

Đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức hội đều khắp các địa bàn, phấn đấu phát triển hội viên đạt khoảng 20% dân số; chú trọng thành lập các chi hội khuyến học, ban khuyến học gắn với cơ sở thờ tự, trong các tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh nhân dân ở các cụm dân cư, các cơ quan, xí nghiệp…

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên và Nhân dân về hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, về xây dựng xã hội học tập, về tư tưởng và tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chú ý đợt cao điểm tuyên truyền khuyến học trong năm là vào tháng 8 và tháng 9 (Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục) và tháng 10 (Tháng khuyến học).

Phối hợp với các ngành liên quan, nghiên cứu, thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo hướng dẫn của Hội Khuyến học Việt Nam. Gắn kết hoạt động khuyến học với trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng nhằm ủng hộ, vận động, thuyết phục, hỗ trợ người lớn học tập những vấn đề thiết thực, cụ thể, thỏa mãn nhu cầu hiểu biết, cải tiến sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch lao động…Phối hợp, hỗ trợ góp ý với các ngành liên quan trong việc xây dựng “Đề án vận động quỹ khuyến học huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn trong Tỉnh”. Kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để đề nghị khen thưởng trong quá trình thực hiện, quyết tâm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.

NGUYỄN ĐĂNG GIAI
Ủy viên Ban Thường vụ, Hội Khuyến học An Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18575745