Truy cập hiện tại

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho cán bộ, giáo viên và công nhân viên tại xã An Cư

(TGAG)- Ngày 11/3/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền  Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng, cho gần 180 cán bộ, giáo viên và công nhân viên thuộc 8 trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã An Cư.


Tại đây, các đại biểu được báo cáo viên Huyện ủy lần lượt triển khai, phân tích, làm rõ bốn nội dung Nghị quyết Trung ương 6 gồm: Nghị quyết số 18, 19, 20 và Nghị quyết số 21 ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình mới và Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, giáo vên, nhân viên ngành giáo dục nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Từ đó, các đơn vị xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133612