Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

(TGAG)- Sáng ngày 21/12/2017, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt: trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư chi đảng bộ cơ sở; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND-UBND xã, thị trấn.Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiệp đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Trần Văn Hợp triển khai: Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Các nghị quyết mà Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.


Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, địa phương qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Sau các lớp học tập quán triệt, cán bộ đảng viên viết thu hoạch cá nhân nộp tại Chi bộ, đây là căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm./.

Phước Hùng


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131684