Truy cập hiện tại

Đang có 201 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt trong khối

(TGAG)- Ngày 22/12/2017, tại Hội trường tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII” cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Xe - TUV, Bí thư Đảng ủy khối Dân Chính Đảng báo cáo và chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Xe báo cáo tại hội nghị

Tham dự có 720 đồng chí gồm: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí trưởng, phó phòng, ban của Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư và cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tại hội nghị lần này, các đồng chí đại biểu được học tập, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.


Quang cảnh hội nghị

Đây là hội nghị đầu tiên triển khai nghị quyết đến các đồng chí là cán bộ chủ chốt, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức 4 hội nghị tiếp theo vào ngày 09 đến 12/01/2018 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối để học tập.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng yêu cầu Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ trì xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh; chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị viết thu hoạch cá nhân và nộp tại chi bộ nơi mình sinh hoạt. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân; thu hoạch cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Tuấn Linh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247788