Truy cập hiện tại

Đang có 178 khách và không thành viên đang online

Châu Phú hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(TGAG)- Ngày 19/12/2017, Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện. Đồng chí Mai Thị Bé Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 20 ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017  về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức  và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân./.

Nguyễn Nghị
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38235887