Truy cập hiện tại

Đang có 287 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới tổ chức cho các doanh nghiệp tư nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh quán triệt NQTW 5 (khóa XII) của Đảng

(TGAG)- Trong các ngày 28, 29 tháng 9 năm 2017, taị 2 cụm (thị trấn Mỹ Luông và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện), lần đầu tiên Huyện ủy, Ủy Ban Nhân dân huyện Chợ Mới đã tổ chức cho các chủ doanh nghiệp tư nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong huyện tiếp thu và quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 10 về “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tổng số có gần 300 doanh nghiệp và chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trong huyện tham dự.

Đi đôi với tiếp thu và quán triệt nghị quyết, Phòng kinh tế hạ tầng đã thông tin các văn bản có liên quan đến sản xuất kinh doanh và hổ trợ các doanh nghiệp…
           
Sau buổi quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (Nghị quyết số 10), Thường trực huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện cùng với các ngành có liên quan đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giao lưu với các chủ doanh nghiệp, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua như: các thủ tục về đăng ký, về cấp phép kinh doanh, về hổ trợ về đất đai, vốn, tài chính và chính sách thuế…
           
Trong buổi họp mặt, một số doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh đã có đề nghị với Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian tới nên thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ và tiếp tục hổ trợ cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh như về: đất đai, vốn, thủ tục hành chính, về chính sách thuế, nâng cấp giao thông cầu đường các lộ liên xã lên trọng tải lớn từ 10 tấn trở lên để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được thông thoáng, đồng thời mạnh dạn xử lý những cán bộ còn nhũng nhiễu doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, để được yên tâm kinh doanh và sản xuất…
           
Lãnh đạo huyện hứa sắp tới sẽ xóa bỏ mọi rào cản, định kiến và giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp tục hổ trợ các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn đạt hiệu quả tốt, thực sự đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (Nghị quyết số 10) vào cuộc sống, kinh tế tư nhân cùng với các thành phần kinh tế khác phát triển nhanh, bền vững, đưa nền kinh tế nước ta thật sự độc lập, tự chủ, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội./.

Huỳnh Ngọc Minh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38235887