Truy cập hiện tại

Đang có 170 khách và không thành viên đang online

Phú Tân quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

(TGAG)- Sáng ngày 18-8, Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho lãnh đạo chủ chốt toàn huyện và các đồng chí về hưu đang sinh hoạt trên địa bàn Phú Mỹ. Đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy khẳng định, hội nghị rất quan trọng, bởi nội dung là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hộiTại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt 03 nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Song song đó, đại biểu còn được nghe dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XII) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng, nội dung trọng tâm là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

Sau hội nghị, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động ở đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nguyễn Thắng - Kiều Trinh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38235887