Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt

(TGAG)- Ngày 18-8, Ban Thường vụ huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Đồng chí Trình Lam Sinh- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền- Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 

Theo đó, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Trong đó khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN là nhiệm vụ chiến lược và khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới, sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp, Nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội
    
Qua đó, giúp cán bộ chủ chốt hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Trung Ương 5 ( khóa XII) để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin Thu Nga, ảnh Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38236174