Truy cập hiện tại

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ thị xã Tân Châu quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bằng những giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4

(TGAG)- Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết chuyên đề xây dựng Đảng đầu tiên mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành, nhằm thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta là nhìn thẳng vào sự thật, để đưa ra các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, để quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này cũng như công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tại thị xã Tân Châu. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu.

 
- PV: Xin đồng chí cho biết về yêu cầu của công tác triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  tại các Chi, Đảng bộ trên địa bàn thị xã.

- Đồng chí Trần Văn Tiến: Như chúng ta đã biết Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII lần này, là một trong nhiều Nghị quyết của Đảng ta về công tác xây dựng Đảng. Đây cũng một trong những Nghị quyết rất là quan trọng, Nghị quyết đầu tiên về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), lần này với quan điểm chỉ đạo của Trung ương là kiên quyết, kiên trì tổ chức thực hiện có hiệu quả, một cách thiết thực đối với NQTW4 về công tác xây dựng Đảng, mà cốt lỗi của nó là vấn đề ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo. Vậy thì, yêu cầu đặt ra cho đợt triển khai NQTW4 lần này tại Đảng bộ thị xã, đó là:

Thứ nhất, phải triển khai một cách sâu, rộng Nghị quyết này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Bởi vì, đây là Nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Thứ hai, khi triển khai Nghị quyết, cần phải bám vào nội dung, đặt biệt là nêu bật cho được ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Bởi vì, vai trò của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu của mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam. Do vậy, Đảng ta phải tự chỉnh đốn, tự xây dựng, tự củng cố và hoàn thiện mình, để xứng tầm, xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, cần phải nêu bật điểm mới, nội dung cốt lỗi của Nghị quyết lần này, là ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và điểm mới rất quan trọng trong nội dung cốt lỗi của Nghị quyết. Đó là, 27 biểu hiện để chúng ta nhận diện, tự soi rọi bản thân mình của cán bộ, đảng viên; với 27 biểu hiện này, để chúng ta nhìn nhận lại một cách thấu đáo bản thân của mọi người cán bộ, đảng viên, trong quá trình chúng ta thực hiện nhiệm vụ, kể cả trong cuộc sống hàng ngày, vướng phải những cái tồn tại hạn chế nào, để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm củng cố xây dựng Đảng, củng cố lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thứ tư, yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy của tổ chức Đảng của Đảng bộ thị xã Tân Châu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết. Bởi chính các đồng chí, những người đứng đầu cấp ủy, là những người nắm rõ những thực trạng công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị, ở địa phương, ở tổ chức Đảng của mình. Trong quá trình triển khai là chúng ta đặt vấn đề, nói rõ những hạn chế đó, rồi trong triển khai thực hiện, kế hoạch thực hiện là chúng ta nêu cho được các giải pháp thực hiện của đơn vị, tổ chức Đảng của mình như thế nào và lộ trình thực hiện ra làm sau,… Có như vậy, thì nội dung Nghị quyết triển khai được chặt chẽ, sâu sát với tình hình thực tế hiện nay, đó là yêu cầu đặt ra cho triển khai Nghị quyết lần nầy.

- PV: Như vậy, tầm quan trọng của NQTW4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng lần này, có ý nghĩa như thế nào đối với Đảng bộ thị xã, thưa đồng chí?

- Đồng chí Trần Văn Tiến: Đây cũng là một trong những vấn đề, những nội dung được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tầm quan trọng đặt biệt của Nghị quyết là cái gì. Bởi lẽ, trong quá trình Đảng ta ban hành Nghị quyết này, có nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được đặt ra xung quanh việc mà chúng ta có cần ban hành thêm cái Nghị quyết về xây dựng Đảng nữa hay không, thì căn cứ vào các lý do để Đảng ta ban hành Nghị quyết, để chúng ta thấy được tầm quan trọng của nó. Như tôi có nói, với vai trò, vị trí của một Đảng cầm quyền, thì hơn ai hết bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự củng cố, tự xây dựng cho mình ngày càng trong sạch vững mạnh, đó mới xứng tầm với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, việc xây dựng Đảng, củng cố Đảng là quy luật chung, quy luật tự nhiên bất kỳ một Đảng lãnh đạo nào trên thế giới này đều phải tự chỉnh đốn, tự xây dựng mình giống như một người chủ nhà, sau khi tình hình nó diễn biến trong gia đình của mình hoặc là ngoài xã hội, thì chúng ta cũng có cái tự chỉnh đốn lại bản thân mình trong quá trình chúng ta là người chủ gia đình. Thì đối với Đảng ta là vai trò lãnh đạo, thì chúng ta tự chỉnh đốn, kể cả người đứng đầu cấp ủy thì cũng phải tự chỉnh đốn, tự xây dựng, đó là điểm đặc biệt thứ nhất. Điểm đặc biệt quan trọng thứ hai là nếu như trong tình hình thực tế hiện nay, so với NQTW4 (khóa XI), chúng ta biết rằng NQTW4 (khóa XI) có đánh giá hiện nay là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và trong đó có cả những biểu hiện về “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ ba, tình hình đất nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế một cách sâu rộng như thế, thì ít nhiều cũng có những tác động từ bên ngoài; kể cả về mặt chủ trương, giải pháp trong thực hiện đường lối kinh tế, đường lối chiến lược ngoại giao của đất nước, chúng ta cũng phải tự chỉnh đốn, tự cải cách.

Thứ tư, là hiện nay, nói gì thì nói trong lúc thời bình cũng thế, các thế lực thù địch, các phần tự phản động lợi dụng về vấn đề nhân quyền, vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc và thậm chí lợi dụng vào những kẻ hở và những hạn chế trong quá trình lãnh đạo của chúng ta, để chúng tìm cách nói xấu, bôi nhọ, làm phai nhạt lý tưởng, làm mất lòng tinh của Nhân dân đối với Đảng. Do vậy, chúng ta phải củng cố, phải chỉnh đốn Đảng, đó là những điểm mà chúng ta thấy đặc biệt quan trọng. Một cái điểm đặc biệt quan trọng, là khi Đảng ta bước đầu đưa ra 27 cái biểu hiện để chúng ta nhận diện, củng là cái điểm rất mới, rất quan trọng để cho mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, tự soi rọi lại bản thân mình, để trong quá trình xây dựng chỉnh đốn Đảng chúng ta có các giải pháp tốt hơn, để chúng ta khắc phục được những tồn tại, hạn chế này tạo dựng được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đó là những điểm cốt lỗi, tầm quan trọng của Nghị quyết lần này so với Nghị quyết lần trước.

- PV: Thị xã có những chỉ đạo gì để việc triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả nhất ? Để từng bước đưa Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XII đi vào cuộc sống.

- Đồng chí Trần Văn Tiến: So với các lần trước, cũng xin thông tin thêm đối với Nghị quyết lần này, thì ngoài việc chúng ta triển khai những nội dung cốt lỗi, cơ bản, quan trọng của Nghị quyết, thì mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải tự xây dựng cho mình một kế hoạch hành động thực hiện cho được Nghị quyết này. Bởi như tôi nói ban đầu, quan điểm của Đảng hiện nay là phải kiên quyết, kiên trì dù khó cách mấy củng phải làm, phải làm cho bằng được, thực hiện cho bằng được Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII). Do vậy, lần nầy đặt ra, có sự chỉ đạo chung từ Trung ương đến địa phương, đó là trong quá trình thực hiện Nghị quyết chúng ta lồng ghép vào triển khai luôn kế hoạch hành động của tổ chức, cơ quan, đơn vị và kế hoạch hành động của bản thân. Một nét mới trong lần này, để chỉ đạo có hiệu quả, chúng ta cần thực hiện nghiêm túc việc triển khai Nghị quyết, bởi vì khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế trong quá trình trước đây chúng ta triển khai; trước đây khi chúng ta triển khai, qua theo dõi chúng tôi nắm được, phải nói rằng các đồng chí lãnh đạo địa phương, đặc biệt là các đồng chí đứng đầu cấp ủy (Bí thư) cũng có rất nhiều cố gắng trong quá trình chuẩn bị, nghiên cứu, tài liệu, tư liệu để triển khai Nghị quyết.

Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, chúng tôi thấy rằng cũng còn một vài đồng chí, chưa mở rộng ra được những kiến thức bên ngoài, những dẫn chứng thực tế. Mặt khác, cũng còn một bộ phận cán bộ, đảng viên xem nhẹ việc học tập Nghị quyết như là đi trễ, về sớm hoặc là vào hội trường không có sự nghiêm túc, lắng nghe, mà theo 27 biểu hiện, thì đây cũng là những biểu hiện suy thoái; cho nên lần nầy phải chấn chỉnh cho được nội dung này và đặc biệt lần nầy, các cá nhân, trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cũng phải có bản thu hoạch nhận thức như thế nào về Nghị quyết; ngoài bản thu hoạch, thì mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản đăng ký thực hiện một hoặc vài nội dung mà bản thân mình nhận thấy còn thiếu sót, để có giải pháp khắc phục cho được. Riêng đối với tổ chức Đảng, thì là ngoài kế hoạch ra, Ban Thường vụ Thị ủy cũng có chỉ đạo trong phần xây dựng kế hoạch, chúng ta phải đặt ra cho được những điểm yếu của mình là gì, giải pháp như thế nào, lộ trình về mặt thời gian là phải thật sự cụ thể và lần nầy chúng tôi cũng kiểm tra kỹ các bản đăng ký của cán bộ, đảng viên, bởi lẽ trong thời gian vừa qua, cũng có nhiều cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký qua loa, hình thức, giống như trả bài, thường thì chúng tôi kiểm tra đồng chí nào viết đạt chấp nhận, đồng chí nào không viết đạt chúng tôi sẽ có một báo cáo với Ban Thường vụ và yêu cầu phải viết bản đăng ký lại cho sát hợp với tình hình thực tế, sát hợp với bản thân. Đó là những yêu cầu cơ bản nhất, đặt ra cho việc triển khai Nghị quyết lần này.

- PV: Một lần nữa xin cám ơn đồng chí.

Văn Phô (thực hiện)
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
9895107