Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

Thành phố Châu Đốc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên

(TGAG)- Ngày 27, 28/02 và ngày 01, 02/3/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc kết hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) cho các đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ ngành trực thuộc Thành ủy. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã mở một lớp dành cho cán bộ chủ chốt thành phố.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thông báo Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Nghị quyết của Thành ủy năm 2017.

Việc học tập Nghị quyết vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống khi được cán bộ, đảng viên nghiêm túc tiếp thu và thực hiện tốt. Sau khi học tập, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch về những điều tâm đắc nhất qua một ngày nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cho từng cá nhân để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao hơn nữa năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới./.

Phương Hà
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17156197