Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

An Phú tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

(TGAG)- Ngày 22/02/2017, Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy An Phú đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Theo đó, Huyện ủy An Phú đã đề ra những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, đồng thời đề ra những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình các năm về Công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Cơ chế chính sách; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; Phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội; Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy.
 

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe triển Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Chiều cùng ngày, Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị.

Ngay sau hội nghị này, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc sẽ tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 cho toàn thể cán bộ đảng viên, tổ chức viết bài thu hoạch phân tích làm rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW sao cho phù hợp với nhiệm vụ được phân công và trên cương vị công tác của mình./.

Lê Hồng


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35183077