Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(TGAG)- Sáng nay 23/02/2017, huyện Chợ Mới tổ chức khai mạc hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản về Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05 của Trung ương ngày 01/11/2016 về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 của Trung ương ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 05 và 06 của ban chấp hành Trung ương khóa Đảng (khóa XII).

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Chợ Mới - Nguyễn Thanh Phong yêu cầu: Các đại biểu nêu cao tinh thần học tập, phải tự chủ động tập trung nghiên cứu nắm vững những vấn đề cốt lõi, nhất là những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình. Các đồng chí lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt, cần nắm vững cơ sở lý luận, thực tiễn, các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nêu trong các Nghị quyết và kết luận để sau hội nghị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, cơ quan, đơn vị phù hợp, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất./.

Nhật Nam


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25172390