Truy cập hiện tại

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

Huyện ủy Phú Tân triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05

(TGAG)- Sáng 22/2/2017, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho tất cả cán bộ chủ chốt ngành huyện và xã, thị trấn. Đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 


Trong thời gian một ngày, các đại biểu tham dự được nghe quán triệt 03 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 04 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Nghị quyết số 05 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng sức lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 05, 06 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Sau hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, rà soát, bổ sung nội dung phù hợp vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời lựa chọn nội dung thật cụ thể, thiết thực nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Kiều Trinh – Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19074251