Truy cập hiện tại

Đang có 140 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(TGAG)- Ngày 09/11, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các xã, thị trấn; các cô, chú cán bộ hưu trí, báo cáo viên và cán bộ phụ trách tuyên giáo. Đồng Trần Văn Gan - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo một số nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, hội nghị làm việc từ ngày 09 đến ngày 14/10/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp để thảo luận, cho ý kiến 07 nội dung trọng tâm về: tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Tình hình biển Đông và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau Hội nghị lần này, sẽ giúp cho các cấp ủy và chi bộ tiếp tục quán triệt phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua; kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt việc phê và tự phê bình; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thu Nga
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15178164