Truy cập hiện tại

Đang có 211 khách và không thành viên đang online

Châu Thành triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các vị chức sắc-chức việc tôn giáo

(TGAG)- Sáng ngày 30/8/2016 Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các vị chức sắc - chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện.


Đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Danh - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận, đồng chí Hồ Hữu Tài - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo cũng là Báo cáo viên của hội nghị. Tại hội nghị, đại biểu được được nghe quán triệt các chuyên đề như: Những nội dung cơ bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng thời lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy cũng nhấn mạnh những quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta, đặc biệt là những quan điểm mới và những nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XII và những năm tiếp theo. Qua, đó, lãnh đạo huyện gởi gắm niềm tin vào các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước ra sức tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong bà con tín đồ trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới./.
Văn Vũ
Tuyên giáo Châu Thành


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582525