Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Châu Thành: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI

(TGAG)- Ngày 6-8, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - TUV, Bí thư huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu xây dựng Đảng của tỉnh.Trong nữa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Châu Thành đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo bước chuyển mới trên mọi lĩnh vực, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển so với đầu nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được chú trọng, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đ/c Phan Văn Cường - PBT, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 68,12%. Diện tích gieo trồng trên 226.260,28ha, đạt 57,1% kế hoạch, công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được thực hiện tốt, hiện tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện khoảng 2,3 triệu con, diện tích nuôi thủy sản trên 1.237,4ha, đạt 47,5% kế hoạch. Huyện đã đầu tư và đưa vào sử dụng 235 công trình thủy lợi, tổng kinh phí trên 130 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, phát triển mới 30 cơ sở, tổng vốn đầu tư trên 15,8 tỷ đồng, hiện toàn huyện có 1.085 cơ sở, giải quyết việc làm cho trên 2.600 lao động, ngoài ra huyện có 3 làng nghề đang phát triển ổn định với 88 cơ sở. Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, có 473 cơ sở phát triển mới, tổng vốn đầu tư trên 45,5 tỷ đồng, toàn huyện hiện có 8.153 cơ sở, giải quyết việc làm cho trên 12.800 lao động. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện đã đạt 7/19 tiêu chí, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận và Cần Đăng. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế không ngừng được quan tâm với việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Hiện toàn huyện có 94,52% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tăng 0,52%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, huyện đã vận động các nguồn quỹ trên 66,4 tỷ đồng, đạt 220% chỉ tiêu, qua đó cất mới 788 căn, sửa chữa 105 căn nhà Đại đoàn kết, hỡ trợ cho trên 32.800 lượt hộ nghèo, người già neo đơn và trẻ mồ côi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 4,54%… Công tác quốc phòng, an ninh được chú trọng, đảm bảo công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác vận động quần chúng và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Công tác phát triển Đảng viên được chú trọng, toàn huyện phát triển mới 798 Đảng viên, đạt 79,8% so với Nghị quyết, tổng số Đảng viên trong huyện là 4.303 Đảng viên…

Đ/c Đinh Thị Việt Huỳnh - Bí thư huyện ủy kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Bí thư huyện ủy Châu Thành nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như: tập trung các giải pháp, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập, xây dựng cộng đồng có tri thức, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; nỗ lực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng nền hành chính phục vụ, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, nêu gương người đứng đầu, phát huy vai trò của người cán bộ, Đảng viên…Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện hãy đoàn kết một lòng, tập trung phát huy tốt những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Trúc Phương


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23274751