Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Châu thành khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019

(TGAG)- Sáng ngày 13/12/2019, UBND huyện Châu Thành phối hợp với Viện nghiên cứu Khoa học hành chính của Học viện Hành chính quốc gia khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019. Tham dự lễ khai giảng có TS. Đặng Thành Lê - Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính quốc gia; ông Nguyễn Minh Thống - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ; các cơ quan, đơn vị liên quan và 88 học viên là Trưởng, Phó phòng hoặc tương đương của các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


TS. Đặng Thành Lê - Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học hành chính,  Học viện Hành chính quốc gia

Trong thời gian 01 tháng, các học viên sẽ được bồi dưỡng 10 chuyên đề liên quan đến kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo chung của cấp phòng và theo lĩnh vực, đó là: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng quản lý, phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng; Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý của đơn vị cấp phòng; Kỹ năng, công cụ, mô hình trong phân tích dự báo kinh tế - tài chính; Phân tích quản lý trong lĩnh vực kinh tế - tài chính; Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong cải cách tài chính công và bài học rút ra từ quá trình cải cách hành chính ở nước ta.Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ đi thực tế và viết thu hoạch về kiến thức, kỹ năng thu nhận được, phân tích, đề xuất vận dụng vào thực tiễn ở vị trí công tác của lãnh đạo phòng. Đây là dịp nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và khả năng thuyết trình cho đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm mới trong việc điều hành công việc cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Dự kiến, lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng sẽ bế giảng vào ngày 22/01/2020.

Đoàn Quý
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534757