Truy cập hiện tại

Đang có 495 khách và không thành viên đang online

Châu Thành khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 13-6-2018, đồng chí Hồ Hữu Tài - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện đã đến khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II năm 2018, do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức.


Các học viên tự hào phấn khởi tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Trong thời gian 8 ngày học tập, 69 học viên sẽ tập trung nghiên cứu học tập các nội dung cơ bản về lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức…

Phát biểu tại buổi khai giảng, thay mặt Thường trực huyện ủy, đồng chí Hồ Hữu Tài - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy mong rằng với lớp học này, tuy thời gian không dài, nhưng với tinh thần và trách nhiệm trong dạy và học sẽ  giúp cho từng đồng chí nghiêm túc, tập trung học tập, trao dồi các nội dung tại lớp sẽ là kim chỉ nam, nền tảng giúp cho các học viên nâng cao kiến thức và vận dụng lý luận chính trị vào thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác tại cơ quan đơn vị. Qua đó, ra sức rèn luyện để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Minh Thiện


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9815597