Truy cập hiện tại

Đang có 158 khách và không thành viên đang online

Phú Tân khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I-2016

(TGAG)- Sáng ngày 31/10/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng huyện ủy tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2016 cho 49 học viên đến từ các chi đảng bộ cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn.
 

Nội dung giảng dạy được thực hiện theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11-12-2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Lớp học được diễn ra từ nay đến ngày 31/11/2016, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực Văn hóa - xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;...

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện yêu cầu các học viên hãy phấn đấu khắc phục khó khăn trong điều kiện vừa học vừa làm, tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện đúng nội quy  lớp học. Đồng chí nhấn mạnh: đây là điều kiện thuận lợi để các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống; tích cực tham gia cùng tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị...

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16125844