Truy cập hiện tại

Đang có 162 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn khai giảng lớp sơ cấp lý luận Chính trị năm 2016

(TGAG)- Sáng ngày 24/10/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thoại Sơn tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận Chính trị năm 2016 cho hơn 90 học viên là cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Chủ nghĩa xã hội khoa học; Kinh tế chính trị; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Một số vấn đề an ninh – đối ngoại.

Khóa học sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên nâng cao tư tưởng chính trị trong vấn đề xây dựng Đảng. Từ đó, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị./.

Thanh Cần, Mỹ Tiên
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528612