Truy cập hiện tại

Đang có 400 khách và không thành viên đang online

Châu Phú 150 học viên hoàn thành chương trình sơ cấp lý luận chính trị khóa II-2016

(TGAG)- Sáng ngày 22-10-2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị khóa II năm 2016.
 

Sau 10 ngày học tập, 150 học viên là cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn đại học hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các Chi bộ thuộc Đảng ủy các xã/thị trấn đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề như: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,… Kết thúc khóa học có 100% học viên được cấp giấy xác nhận, trong đó có 44 học viên đạt loại giỏi, 84 học viên đạt loại khá và 22 học viên đạt loại trung bình.

Tại buổi lễ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã trao giấy khen cho 15 học viên đạt thành tích cao trong khóa học./.

Nguyễn Nghị
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21180134