Truy cập hiện tại

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương làm việc tại An Giang

(TGAG)- Trong 2 ngày, 02 - 03/12/2015, đoàn công tác Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Duy Quát -Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương làm trưởng đoàn đến làm việc tại An Giang.
 
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Anh Kiệt -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hồng Khâm -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Việt Hiệp -Ủy viên Ban Thường vụ,  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan...


Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian làm việc, đoàn đã được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"; kết quả 6 năm triển khai, thực hiện Thông báo Kết luận số 213 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 69 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đề án "Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật"; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"...

Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục đổi mới, tích cực triển khai và quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp cho đội ngũ văn nghệ sỹ sáng tác nhiều tác phẩm hay, có giá trị. Với lực lượng văn nghệ sỹ khá hùng hậu, gần 1.000 văn nghệ sỹ là hội viên của các hội từ tỉnh đến huyện trong đó có 110 hội viên chuyên ngành Trung ương. Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh có 8 hội chuyên ngành; cấp huyện có 11/11 địa phương thành lập hội văn học nghệ thuật và đi vào hoạt động hiệu quả giúp cho đời sống văn học nghệ thuật ở cơ sở ngày thêm khởi sắc... Công tác quản lý Nhà nước về văn học, nghệ thuật từng bước được quan tâm và chỉ đạo hiệu quả.

Dịp này, tỉnh có những kiến nghị với Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai mạnh và quyết liệt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh mạng, công tác thẩm định, xuất bản, lưu hành các ấn phẩm và kiểm duyệt nghiêm ngặt các văn hóa phẩm du nhập vào nước ta. Bên cạnh đó, việc phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cần kịp thời, giúp cho địa phương có đủ thông tin tuyên truyền; Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ lý luận phê bình văn học nghệ thuật cho đội ngũ sáng tác và cán bộ quản lý; tăng cường công tác định hướng tư tưởng chủ đạo trong hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay...

 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Đào Duy Quát đề nghị: Thời gian tới, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật; xây dựng chương trình thực hiện với thời gian cụ thể nhằm khai thác thế mạnh của tỉnh để phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật; nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh để quản lý, phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; quan tâm, động viên kịp thời và nhân rộng các mô hình tiêu biểu tại các địa bàn cơ sở; phát huy công tác phối hợp trong việc quảng bá các tác phẩm văn học học nghệ thuật; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Đồng thời, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa và các văn nghệ sĩ; chú trọng đầu tư các thiết chế văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh, đồng chí Đào Duy Quát và đoàn công tác đã đến khảo sát tình hình tại một số đơn vị và thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tin, ảnh: Trúc Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26970221