Truy cập hiện tại

Đang có 319 khách và không thành viên đang online

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phát động cuộc thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh vĩ đại - Sống mãi với quê hương và con người An Giang” năm 2020

(TGAG)- Bộ CHQS tỉnh vừa phát động cuộc thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh vĩ đại-Sống mãi với quê hương và con người An Giang” năm 2020.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh về công lao cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong đời sống chính trị và tinh thần nhân dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; khẳng định những thành tựu to lớn của quê hương, đất nước đạt được trong quá trình đổi mới. Đồng thời, khơi dậy long tự hào, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước. Qua đó, giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT địa phương tiếp tục bồi dưỡng những hiểu biết về truyền thống lịch sử để từ đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị “làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống  thường ngày.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và lực lượng dân quân tự vệ trong LLVT tỉnh.

Bài dự thi phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm của Ban tổ chức và viết 01 bài tự luận (không quá 1.500 từ) về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ.

Thời gian tham gia cuộc thi: từ 22/5 đến 10/7/2020.

Về cơ cấu giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có bài viết đạt chất lượng cao trên cơ sở kết quả chấm chọn và thẩm định của cơ quan chuyên môn.

Bộ CHQS tỉnh khuyến khích cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia cuộc thi này./.

Hữu Đặng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16688540