Truy cập hiện tại

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

Cần nhanh chóng xây dựng thương hiệu, logo xoài 3 màu Cù lao Giêng

(TGAG)- Hiện nay, toàn huyện Chợ Mới có 5.810 ha trồng cây ăn trái, xoài chiếm 84,8%, tập trung 3 xã Cù lao Giêng (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân), 127,3 ha xoài đã được chứng nhận VietGAP. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xây dựng được thương hiệu, logo, đặc biệt là xoài 3 màu chiếm diện tích rất lớn, sản lượng cao.


Cần xây dựng thương hiệu xoài 3 màu Cù lao Giêng


Được biết, UBND tỉnh đã giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ làm việc trực tiếp với huyện để hướng dẫn cụ thể. Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các ban ngành huyện, giao Hợp tác xã trái cây GAP Chợ Mới họp các thành viên thống nhất hình thức xây dựng logo, tên nhãn hiệu, trên cơ sở đó đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhãn hiệu.

Huyện đang triển khai thực hiện 3 dự án sản xuất cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao diện tích 540ha ở 3 xã Cù lao Giêng và được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện chứng nhận thêm 500ha xoài VietGAP. Cần nhanh chóng xây dựng thương hiệu để làm giấy thông hành xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh, nâng giá trị sản phẩm./.

THIỆN TÂM
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577