Truy cập hiện tại

Đang có 123 khách và không thành viên đang online

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư

(TGAG)- Vừa qua ngày 17/01/2018, Bộ Xây dựng có công văn số 114/BXD-QLN về việc trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới trong kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Ý kiến và kiến nghị của cử tri An Giang: Trước tình hình sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng, để ngăn chặn và khắc phục sạt lở; bảo vệ tính mạng, tài sản người dân trong khu vực cảnh báo sạt lở nguy hiểm, đảm bảo an ninh trật tự và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đề nghị xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng 23 cụm, tuyến dân cư bố trí 5.830 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 885,48 tỷ đồng thực hiện theo cơ chế, chính sách của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 kéo dài giai đoạn 2017-2020, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được triển khai thực hiện từ năm 2001-2015 với tổng số 976/977 dự án đã hoàn thành (đạt tỷ lệ 99,9%), trong đó có 857 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn đã đảm bảo cho khoảng 191.000 hộ dân, với gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được sống an toàn ổn định. Riêng tỉnh An Giang đã xây dựng được 244/244 cụm, tuyến dân cư (đạt tỷ lệ 100%) với tổng số hộ theo quy hoạch là 41.729 hộ, đến nay có 39.975 hộ đã xây dựng nhà ở (đạt tỷ lệ 96%).

Ngày 10/4/2015, tại Hội nghị tổng kết Chương trình - giai đoạn 2, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể số hộ phát sinh có hoàn cảnh tương tự đối tượng thuộc Chương trình giai đoạn 2; tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục đầu tư các cụm, tuyến dân cư, giải quyết nhu cầu ổn định chỗ ở cho các hộ dân ở vùng ngập lũ, vùng sạt lở nguy hiểm.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/12/2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2920/BXD-QLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt bổ sung cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2017-2020; trong đó, cho phép các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu thực hiện giai đoạn 2 căn cứ vào tình hình thực tế nhu cầu nhà ở của người dân vùng ngập lũ và ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng thêm cụm, tuyến dân cư trên địa bàn. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp, hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách bổ sung, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện./.
 
Nguyễn Linh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21674770