Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Điều tra xã hội học về hiệu quả hoạt động của Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang

(TGAG)- Để chuẩn bị cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 10-10-2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, cùng các ngành, các cấp trong tỉnh tiến hành điều tra xã hội học về “Tình hình và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang trong thời gian tới”.
 

Cuộc điều tra có quy mô 1.500 phiếu, đối tượng được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên các khối Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; phương pháp điều tra, cán bộ điều tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện phỏng vấn trực tiếp thông qua phiếu trưng cầu ý kiến với các đối tượng là Nhân dân và cán bộ cấp huyện, xã được chọn ngẫu nhiên.


Đây là cuộc điều tra có tầm quan trọng, nhằm đánh giá tình hình hoạt động cũng như tìm hiểu nguyên nhân, hạn chế; đồng thời, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang trong thời gian sắp tới.../.
Tin, ảnh:  Tuyết Ngọc


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247686