Truy cập hiện tại

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức điều tra xã hội học về “Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV”

(TGAG)- Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và hai địa phương là huyện Châu Thành và thành phố Châu Đốc tổ chức trực tiếp phát và thu phiếu điều tra xã hội học về “Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV”.
 
Trong cuộc điều tra lần này An Giang là một trong những tỉnh, thành phố cả nước được Viện Nghiên cứu Dư luận chọn để tiến hành điều tra, với tổng số phiếu là 250 phiếu điều tra; các đối tượng tiêu biểu được chọn để điều tra trưng cầu ý kiến là đại diện giới nông dân và cán bộ, chiến sĩ ngành công an, quân sự trong tỉnh.
 Thông qua đợt điều tra nhằm kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phân tích tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân; phản ánh nhanh, khách quan, toàn diện tình hình dư luận trong nhân dân, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, vùng sâu, vùng xa,... để tăng cường dự báo, đề xuất các giải pháp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.../.

Phòng NC.DLXH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802338