Truy cập hiện tại

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

Nâng cao nghiệp vụ điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm trên địa bàn Tân Châu

(TGAG)- Ngày 14/6/2016, tại xã Phú Vĩnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
 
Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu được phổ biến quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, bao gồm: Quy trình lập bảng kê hộ điều tra toàn bộ, quy trình lập bảng kê hộ điều tra mẫu và quy trình lập bảng kê trang trại; bảng kê ban quản lý khu nhà ở cho công nhân trên địa bàn nông thôn… Đồng thời, các đại biểu  đã dành nhiều thời gian thảo luận đóng góp ý kiến tập trung vào công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phương án điều tra.

Việc lập bảng kê là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp thông tin ban đầu để làm cơ sở cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp xác định quy mô của từng loại đơn vị điều tra trên từng địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra; đồng thời giúp các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành các khâu công việc và theo dõi tiến độ thực hiện trên từng khu vực, từng địa bàn nhằm bảo đảm cuộc Tổng điều tra thực hiện đầy đủ về phạm vi và theo đúng tiến độ đã đề ra góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Tổng điều tra./.

Khương Duy


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800899