Truy cập hiện tại

Đang có 492 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Chiều ngày 08/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 28-1-2016), Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh Tuấn yêu cầu công tác tuyên truyền cần tổ chức sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI).
 

Việc tuyên truyền được tổ chức trước, trong và sau Đại hội, tập trung vào sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội XII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm đổi mới; các phong trào thi đua yêu nước; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực… Đối với các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền Đại hội XII của Đảng; tập trung thông tin, phản ánh và tuyên truyền việc tổ chức đại hội bằng nhiều hình thức để các thế lực thù địch không lợi dụng xuyên tạc, chống phá; nắm tình hình dư luận xã hội để phản ánh kịp thời…

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; cổ vũ, động viên được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước; ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14037964