Truy cập hiện tại

Đang có 181 khách và không thành viên đang online

Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm

Tăng cường quảng bá Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TGAG)- Sáng 01-11, Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019 đã tổ chức họp nhằm kiểm điểm lại việc triển khai các phần việc sau thời gian phát động cuộc thi và bàn biện pháp tăng cường quảng bá cuộc thi nhằm thu hút nhiều tác phẩm có giá trị tạo sức lan tỏa sâu, rộng. Theo đó, các thành viên ban tổ chức và tổ thư ký đã thống nhất việc kiện toàn thành viên Ban giám khảo và cơ cấu giải thưởng cũng như công tác chấm chọn, phát giải.
 
Để Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019 được lan tỏa sâu, rộng hơn nữa và có nhiều tác phẩm chất lượng, Ban Tổ chức thống nhất đề xuất các đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cuộc thi. Lãnh đạo các cơ quan báo chí tăng cường chỉ đạo, đăng, phát thông tin liên quan đến cuộc thi; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề quảng bá cuộc thi và đăng phát các tác phẩm dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp tăng cường chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, hệ thống các trường THPT tham gia hưởng ứng cuộc thi. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tích cực tham mưu cấp ủy ra các văn bản đôn đốc, tổ chức phát động cuộc thi sâu, rộng trong các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Phát hiện, tôn vinh những mô hình hay, cách làm mới; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sức lan tỏa, cổ vũ, động viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tác phẩm dự thi gồm các thể loại như: Ký văn học, bài ca cổ, bài phản ánh, bài viết về gương người tốt việc tốt, phóng sự truyền hình, phóng sự truyền thanh, câu chuyện truyền thanh. Nội dung phản ánh những nỗ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện trong việc tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực và tâm huyết của mình cho đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng;

Phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trong công tác dân vận khéo; trong xây dựng nông thôn mới; trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Những thành tựu trong quá trình đổi mới, phát triển, xây dựng quê hương An Giang, ca ngợi truyền thống yêu nước, anh hùng trong chiến đấu; năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người An Giang….

Thông tin liên quan đến Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019, được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên website Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang: http://tuyengiaoangiang.vn

Hải Anh
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
31406918