Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Huyện ủy Phú Tân sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

(TUAG)- Sáng ngày 14/6, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Dự Hội nghị có các đồng chí Lâm Thành Sĩ - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Khánh Hội - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị 

Qua 05 năm, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt được kết quả rõ nét, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bộ máy tổ chức của Ban Chỉ đạo 35 từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố. Công tác xây dựng, phát triển lực lượng tuyên truyền và phản tuyên truyền trên không gian mạng được quan tâm và đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Qua đó góp phần đấu tranh phản bác, ngăn chặn có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, xấu độc trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên Internet, mạng xã hội…
 

Đồng chí Lâm Thành Sĩ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lâm Thành Sĩ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo 35 huyện Phú Tân tiếp tục tăng cường tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35 gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội; tăng cường tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, theo phương châm: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “Lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực”… góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày một hiệu quả hơn...
 

Khen thưởng 05 tập thể
 

Khen thưởng 10 cá nhân

Dịp này, có 5 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cao Thắng, Kiều Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177468