Truy cập hiện tại

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ 19

(TGAG)- Ngày 07/10/2019, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị lần thứ 19 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu những tháng còn lại cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh: UBKT Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy… Đồng chí Cao Quang Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tổ chức hội nghị hàng quý theo định kỳ; tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng tại địa phương. Nhất thể chức danh Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Ban Dân vận và Chủ tịch UBMTTQ huyện, 2 Bí thư xã đồng thời Chủ tịch UBND xã, nâng tổng số lên 9/15 xã thị trấn Bí thư - Chủ tịch UBND. Giải thể các chi bộ cơ quan ở xã, thị trấn. Hiện toàn huyện có 59 chi đảng bộ cơ sở, 209 chi bộ dưới cơ sở, 3.600 đảng viên.  

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Lương Phi đạt chuẩn xã nông thôn mới (ngày 9/10/2019 sẽ tổ chức Lễ công bố tại xã), nâng toàn huyện lên 3/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.Sau khi ghi nhận những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Hồng Yến; Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cao Quang Liêm yêu cầu các cấp, các ngành cần làm ngay một số việc như: vấn đề quan tâm cho giáo dục, quản lý tài sản công, các bước đề nghị xây dựng 3 hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; mời gọi đầu tư; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở xã Lương An Trà; công an chính quy về xã tiếp cận nhanh nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công 16 cây cầu bê tông từ chương trình cầu Nông thôn của Tạp chí Nông thôn Việt tài trợ. Xây dựng các tuyến đường nối hồ Soài Chek - Soài So - An Tức - thị trấn Tri Tôn./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089403