Truy cập hiện tại

Đang có 89 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Bế mạc kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

(TGAG)- Sau 02 ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, trong không khí dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao. Sáng ngày 10/12/2015, kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc. Kỳ họp đã xem xét, đánh giá những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2015; Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Đồng thời xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
 

Qua xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan, từ thực tiễn cuộc sống và qua các cuộc tiếp xúc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri trong tỉnh, trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND đã thảo luận, phân tích trên quan điểm khách quan, thẳng thắn, trách nhiệm một cách toàn diện và thống nhất nhận định: năm 2015, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, lãnh đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng chỉ ra trong năm 2015 còn một số yếu kém cần được khắc phục, đó là: Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của hai mặt hàng lúa và cá còn thấp; thị trường xuất khẩu, nhất là đối với các mặt hàng chiến lược của tỉnh vẫn tiếp tục gặp khó khăn; hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao trong một số lĩnh vực (đất đai, môi trường…), hoạt động sản xuất - kinh doanh trong một số lĩnh vực vẫn chưa phục hồi, công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả chưa cao; cải cách hành chính nhà nước chưa tạo được sự chuyển biến rõ, sự phối hợp giữa các ngành trong triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, đề án của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND chưa tốt, còn đùn đẩy trách nhiệm, nhiều vấn đề phát sinh mới trong lĩnh vực an sinh xã hội cần tiếp tục quan tâm giải quyết.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan các mặt thuận lợi và khó khăn, những thành tựu và yếu kém, những nguyên nhân chủ quan và khách quan, kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, với những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo đề xuất của UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp cần tiếp tục có những biện pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt, để sớm khắc phục những yếu kém, hạn chế đảm bảo việc thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà HĐND đã đề ra cho năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Văn Sáu -Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các cấp cần tập trung chỉ đạo điều hành thắng lợi các nhiệm vụ: Tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biên giới; thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao và các dịch vụ công khác.

Tăng cường công tác đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực, tạo sự chuyển biến tích cực về giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm dần các tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo ra bước chuyển biến mới về chất, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước và đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ thân thiện của cán bộ công chức nhà nước đối với công dân và doanh nghiệp; Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí… Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Thực hiện tốt công tác dân vận ở cả 3 cấp chính quyền.

Tại kỳ họp thứ 12 này, HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua 23 nghị quyết bao gồm các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phí lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài ra, HĐND cũng đã xem xét cho ý kiến đối với các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh. Kỳ họp đã xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh gửi đến HĐND; Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được HĐND xem xét khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn của UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan, HĐND hoan nghênh và xem đây là sự đóng góp quý báu, thiết thực của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND cũng đã phản ảnh kịp thời những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm qua các ý kiến thảo luận, chất vấn của mình. Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan cũng đã có văn bản trả lời những kiến nghị của cử tri, trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp khá nghiêm túc, thẳng thắn nhận thiếu sót, hạn chế của cá nhân và của Sở, ngành trong công tác quản lý điều hành. Hội đồng nhân dân yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành đã trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND sớm triển khai thực hiện các giải pháp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc chức trách của mình, tích cực khắc phục hạn chế, tồn tại và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2016 của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phan Văn Sáu -Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các vị khách quý đã về dự kỳ họp và góp ý cho hoạt động của HĐND tỉnh; cảm ơn sự cố gắng các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND, các ngành, các cấp; cám ơn các cơ quan phục vụ, các cơ quan thông tấn, báo chí đã theo dõi và đưa tin kịp thời về kỳ họp, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Với những Nghị quyết đã thông qua, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, Thường trực UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc nghị quyết kỳ họp; các vị đại biểu HĐND sớm tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp và thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành thực hiện tại phiên chất vấn của kỳ họp; các ngành, các cấp, các địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của mình, gắn bó chặt chẽ với nhân dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND phối hợp với UBMTTQVN tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh.
Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17172285