Truy cập hiện tại

Đang có 223 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XI

(TGAG)- Trong 2 ngày 6 và 7-9-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XI) nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đã đến dự.
 
Nửa nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Mới đã vượt qua khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế - xã hội huyện tiếp tục phát triển. 7/15 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người 44,29 triệu đồng/người/năm. Nông nghiệp có nhiều đột phá, nâng giá trị sản xuất bình quân đạt 315 triệu đồng/ha, vượt so Nghị quyết; 8/16 xã đạt nông thôn mới; nâng thị trấn Chợ Mới lên đô thị loại IV, thị trấn Mỹ Luông đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Hội An thành đô thị loại V; được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai đề án quy hoạch phát triển du lịch 3 xã Cù lao Giêng; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chợ Mới tiếp tục đi đầu của tỉnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch 4.000 ha sản xuất màu và cây ăn trái hiệu quả kinh tế cao. Là huyện đầu tiên của tỉnh có 127,3 ha xoài đạt chứng nhận VietGAP, huyện đang thực hiện đạt 627,3 ha xoài VietGAP.

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, kiểm điểm, đánh giá kết quả, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hội nghị đã thống nhất đề ra 14 chỉ tiêu, cùng các giải pháp đột phá thực hiện thắng Nghị quyết XI Đảng bộ huyện đề ra.
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành tập trung rà soát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện; bổ sung các vấn đề mới phát sinh đề ra giải pháp phù hợp linh hoạt để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện đã đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng chất lượng, giá trị sản xuất, xây dựng thương hiệu; củng cố nâng chất hoạt động hợp tác xã; duy trì, nâng chất xã đạt nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đề nghị Chợ Mới cần tập trung giải pháp, chọn khâu đột phá, khai thác tiềm năng thế mạnh. Thực hiện đề án tái cơ cấu trên nền tảng kết quả chuyển dịch, khai thác lợi thế dự án Nam Vàm Nao. Phát triển du lịch cộng đồng; quy hoạch vùng trồng màu, cây ăn trái trên cơ sở quy hoạch đầu tư, khai thác hiệu quả qua liên kết tiêu thụ, sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP... Xây dựng đề án vi trí việc làm, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện đã đề ra.


Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới tặng Giấy khen 9 Chi, Đảng bộ trực thuộc đạt thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nửa nhiệm kỳ 2015-2020.
Tin, ảnh: HẠNH CHÂU


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17560516