Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Bế mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

(TGAG)- Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao. Sáng 19-7-2018, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình đề ra.
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm với Nhân dân và cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện rõ chính kiến khi thảo luận và đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ ra những yếu kém, tồn tại của các ngành, lĩnh vực và dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2018.

Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn giải trình đã làm sáng tỏ nhiều nội dung mà Nhân dân và cử tri quan tâm. Sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp thu những ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri; sớm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, địa phương mình; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2018 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để nhanh chóng khắc phục các hạn chế, yếu kém, đưa Tỉnh ta phát triển đi lên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn, từ đây đến cuối năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018 mà Hội đồng nhân dân đã thông qua, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành. Đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).


Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hai là, tiếp tục triển khai kế hoạch, lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Quan tâm triển khai thực hiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ đầu tư và bố trí nguồn vốn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư để thu hút các dự án vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/NĐ-CP của Chính phủ để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm trong chăn nuôi; quan tâm đến bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão và đối phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Tích cực chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào những xã phấn đấu đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Ba là, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội. Triển khai tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS với các hình thức, nội dung phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; Triển khai thực hiện xây mới, sửa chữa nhà cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao chất lượng đào tạo các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở hướng nghiệp, dạy nghề. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và trách nhiệm, phẩm chất y đức đối với nhân dân; Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Bốn là, chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá nhà nước của phần tử phản động, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản tuyên truyền đối với các hoạt động chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong thực thi công vụ của cán bộ công chức, rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý kiên quyết các phương tiện giao thông quá khổ, quá tải và các hiện tượng tiêu cực trong công tác quản lý.

Năm là, tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri, nhất là kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là bám sát các mục tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra. Sau kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sớm tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo lại kết quả kỳ họp một cách nghiêm túc, trách nhiệm; đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến Hội đồng nhân dân tỉnh; động viên nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đã ban hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch Hội đồng nhân dân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.

NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32566415