Truy cập hiện tại

Đang có 99 khách và không thành viên đang online

An Phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 7 (mở rộng)

(TGAG)- Ngày 13/12/2016, Huyện ủy An Phú tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ lần thứ 7 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015-2020 để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết huyện ủy năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có đồng chí Hồ Văn Răng – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy An Phú chủ trì hội nghị.
     
Từ đầu năm đến nay, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện An Phú đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 256.581 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt 387,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ, doanh số toàn ngành thương mại - dịch vụ đạt 9.760 tỷ đồng tăng 6,41% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước là 444,393 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm; tạo việc làm cho 5.016 lao động, đạt 100,3% kế hoạch; Công tác xã hội - giáo dục - y tế, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, công tác Quốc phòng - An ninh được giữ vững ổn định,... Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể được Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên các mặt, trong năm, đã tổ chức 111 lớp triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp có trên 15.000 cán bộ đảng viên tham dự, kết nạp mới 170 đảng viên, qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia tổ thảo luận tập trung bàn giải pháp về kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh, công tác dân vận trong tình hình mới, công tác xây dựng Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Răng - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện An Phú. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tăng cường các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội trong đó quan tâm vấn đề sản xuất nông nghiệp, phấn đấu thực hiện đúng lộ trình về xây dựng nông thôn mới, thực hiện việc thu chi ngân sách đúng theo quy định, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự; đối với công tác xây dựng Đảng cần chúng trọng công tác giáo dục chính trị tư tương cho đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, quan tâm công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đồng thời quan tâm công tác dân tộc tôn giáo,.. phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2017./.
                                                                          
Lê Hồng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089036