Truy cập hiện tại

Đang có 125 khách và không thành viên đang online

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ 7, khóa XI

(TGAG)- Sáng ngày 13/12, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7, khóa XI để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trần Văn Gan - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2016, với sự đoàn kết, nổ lực của cả hệ thống chính trị,huyện Tịnh Biên đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đề ra. Trong số 12 chỉ tiêu thực hiện trong năm 2016, huyện đã thực hiện đạt và vượt 10 chỉ tiêu, gồm: tỷ lệ huy động học sinh ra lớp; Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; bảo hiểm y tế toàn dân; Thu gom chất thải rắn ở đô thị; Duy trì và nâng chất xã nông thôn mới; Công tác xóa đói giảm nghèo;Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; Tổng thu ngân sách Nhà nước.v.v… Mỗi chỉ tiêu đạt từ 80 đến 130,2% so Nghị quyết đề ra. Đặc biệt, trong năm 2016, huyện đã tích cực phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện chương trình “Tết Quân – Dân” ở xã Thới Sơn để tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017. Từ đó, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định, nhất là an ninh biên giới.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo thực hiện 504 đầu công việc. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện xong 483 đầu công việc, đạt 96,03%. Bên cạnh đó, còn tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế  giai đoạn 2015-2021 đối với cán bộ, công chức đang công tác trong cơ quan Đảng, đoàn thể; Làm tốt công tác vận động quần chúng, hoạt động tôn giáo, dân tộc; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo hướng lâu dài và đầu tư phát triển nhiều loại hình du lịch, nhất là du lịch tâm linh.

Năm 2017, huyện Tịnh Biên đề ra 16 chỉ tiêu trên bốn lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội - Môi trường và Xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; Vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách ưu đãi nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện; Tập trung các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Làm tốt công tác cải cách hành chính, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội./.

Thu Nga
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089554