Truy cập hiện tại

Đang có 151 khách và không thành viên đang online

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6: Tìm giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội

(TGAG)- Trong hai ngày 01-02/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ 6. Chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại diện lãnh đạo các cơ ngành tỉnh và các huyện thị thành phố trong tỉnh cùng tham dự hội nghị.
 


Hội nghị nhằm  đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017, trong đó tỉnh ủy An Giang xác định sẽ tập trung đầu tư, phát triển hai lĩnh vực nông nghiệp và du lịch là hai ngành mủi nhọn để phát triển năm 2017.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo nêu rõ, lĩnh vực kinh tế của tỉnh An Giang tiếp tục có bước phát triển khá với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6,5%;

Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; trong năm 2016 dự kiến có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới của tỉnh đạt 19/119 xã. Năm 2016, tỉnh An Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 55 dự án (tăng 1,96 lần, tương đương 28 dự án) với tổng vốn đăng ký là 14.373 tỷ đồng (tăng 3,7 lần, tương đương 10.451 tỷ đồng), trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 10 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, 18 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 13 dự án thuộc lĩnh vực thương mại-dịch vụ và 5 dự án thuộc lĩnh vực thể dục thể thao, y tế, du lịch.; huy động vốn đầu tư phát triển cả năm 2016  ước đạt trên 2.925,908 tỷ đồng, đạt 87,77% so với kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển đồng bộ; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.


Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chủ động, nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của các Sở, Ngành trong tỉnh, tốc độ tăng trưởng về kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang có sự chuyển biến tích cực; kế hoạch năm 2017, hướng đến chủ đề “năm vì doanh nghiệp”, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác cải cách hành chính; tập trung tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; các ngành, các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát... Phấn đấu đến cuối năm  2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,7%  so với năm 2016, GRDP bình quân đầu người đạt 36,939 triệu đồng, tương đương 1.642 USD.

Năm 2017, được dự báo có tốc độ tăng trưởng khả quan hơn năm 2016, tuy nhiên chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế của tỉnh An Giang còn thấp, sở hạ tầng còn hạn chế so với yêu cầu phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh nhấn mạnh, để khai thác mạnh mẻ lợi thế so sánh của tỉnh An Giang trong liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đưa an kinh tế An Giang phát triển ổn định, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, An Giang cần chủ động các giải pháp ứng phó với Biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ  cao, công nghệ sinh học vào sản xuất, chế biến. Tập trung nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, quan tâm đầu tư phát triển toàn diện trẻ em…

Cùng với đó, tỉnh An Giang cần tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị các chuỗi ngành hàng; có chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ donh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp; cùng với 4 chính sách ưu đãi về đất đai như miễn giảm tiền sử dụng đất,  miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước, Hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân thuê đất, miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cùng với 7 chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… Năm 2017, tỉnh An Giang sẽ tập trung triển khai đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo kế hoạch giai đoạn từ năm 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu cụ thể là giai đoạn 2016-2020 sẽ thực hiện “vừa thu hút, vừa giữ chân du khách”, giai đoạn 2021-2025 mục tiêu của du lịch An giang là “Giữ chân du khách” nhằm thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang nêu rõ, năm 2017, đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang có nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội, nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh cạnh tranh nhiều, An Giang phải chọn ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Các ngành, cấp, cán bộ phải tích cực thay đổi lê lối làm việc theo hướng sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn và kỷ cương hơn, giảm thời gian hội họp, dành thời gian cho thực tiễn cơ sở, đi đôi với tiết kiệm công sức, thời gian, tiền của cho sự phát triển của tỉnh, thực hiện theo tinh thân Hội nghị Trung ương 4. Mỗi cán bộ phải tăng cường  kỹ năng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh An Giang, gắn với quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chánh, tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp vào đầu tư, tạo chuyển biến trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho tỉnh phát triển về nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo sự chuyển biến thật sự trong năm 2017./.

Ngọc Minh - Công Mạo


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131276