Truy cập hiện tại

Đang có 111 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Kiên quyết xử lý sai phạm trong thực thi công vụ

(TGAG)- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đó là một trong những nội dung quan trọng mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành nội vụ sáng nay 16-7.


Tham dự và chủ trì tại đầu cầu An Giang do đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, ngành nội vụ các cấp cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp; hoàn thiện các quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, bảo đảm công khai, minh bạch.

Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, phân định địa giới hành chính các tỉnh, thành phố có sự chồng lấn do lịch sử để lại. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo luật định; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của HĐND, UBND các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính các cấp; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức kết nối liên thông trên trục liên thông văn bản quốc gia...

Đối với tỉnh An Giang, thực hiện đề án sắp xếp các sở, ban, ngành, giai đoạn 2019-2021 tỉnh sẽ giảm tiếp 153 biên chế; đảm bảo đến năm 2021 tỉnh An Giang sẽ giảm 288 biên chế (giảm 10%) theo quy định của Trung ương. Đến năm 2021, An Giang cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối.

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
12661609